Χειρουργική Λάρυγγα

Οι χειρουργικές επεμβάσεις που γίνονται στο λάρυγγα είναι:

 • Διαγνωστική ενδοσκόπηση λάρυγγα - υποφάρυγγα

  Είναι διαγνωστική μέθοδος που γίνεται όταν υπάρχει έντονη βραχνάδα που επιμένει για χρονικό διάστημα άνω των 3 εβδομάδων, ή αίσθημα ξένου σώματος στην περιοχή του υποφάρυγγα  και χρήζουν λεπτομερειακού ελέγχου της περιοχής με χρήση ενδοσκοπίου. Η ενδοσκόπηση της περιοχής του λάρυγγα – υποφάρυγγα διενεργείται με τη χρησιμοποίηση εύκαμπτης οπτικής ίνας δια της ρινός, συνήθως χωρίς τοπική αναισθησία. Το πλεονέκτημά της είναι ο πλήρης έλεγχος της περιοχής, ενώ ο ασθενής είναι σε θέση να πραγματοποιεί λειτουργίες κατάποσης και φώνησης. Υπάρχει επίσης δυνατότητα προβολής της ενδοσκοπικής εικόνας σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας, όπως και καταγραφής της για μελλοντική χρήση.  Η ενδοσκόπηση της περιοχής του λάρυγγα – υποφάρυγγα απεικονίζει επακριβώς τη μορφολογία και τη λειτουργικότητα των φωνητικών χορδών, ενώ δίνει πληροφορίες και για την ύπαρξη τυχόν δυσφωνίας, ή πιθανής λαρυγγο-φαρυγγικής παλινδρόμησης.

 • Μικρολαρυγγοσκόπηση

  Η μικρολαρυγγοσκόπηση είναι μια χειρουργική τεχνική, κατά την οποία, με τη χρήση λαρυγγοσκοπίων και του χειρουργικού μικροσκοπίου, πραγματοποιούνται επεμβάσεις στο λάρυγγα και τις φωνητικές χορδές.  Η τεχνική εφαρμόζεται για την αφαίρεση πολυπόδων στο λάρυγγα, τη διόρθωση του οιδήματος Reinke, τη λήψη βιοψίας από ύποπτες βλάβες στο λάρυγγα, αλλά και για την αφαίρεση μεγαλύτερου τμήματος του λάρυγγα σε περίπτωση καρκίνου. Εισάγεται διαστοματικά ένα άκαμπτο λαρυγγοσκόπιο, στο οποίο προσαρμόζεται το χειρουργικό μικροσκόπιο.

  Η λεπτομερής επισκόπηση της περιοχής δύναται να αποκαλύψει διάφορες μορφές παθολογίας στις φωνητικές χορδές (π.χ. πολύποδες, οίδημα, ή περισσότερο σοβαρές καταστάσεις), οι οποίες μπορούν να αφαιρεθούν είτε με ειδικά  εργαλεία μικρο-χειρουργικής του λάρυγγα, είτε με χρήση  laser διαμέσου του αυλού του λαρυγγοσκοπίου. Η αφαιρούμενη παθολογία στέλνεται πάντοτε για ιστολογική επιβεβαίωση. Ακολουθεί αιμόσταση, ενώ μετεγχειρητικά δε χρειάζεται ιδιαίτερη παυσίπονη αγωγή. Ο ασθενής παραμένει στο Νοσοκομείο από λίγες ώρες έως μία ημέρα και κατόπιν επανέρχεται άμεσα στις δραστηριότητές του.

 • Laser (βιοψία, μερική χορδεκτομή, πλήρης χορδεκτομή)

 • Λαρυγγεκτομή

  Ο βασικός λόγος που μπορεί να οδηγήσει κάποιον ασθενή σε ολική ή τμηματική λαρυγγεκτομή είναι η προσβολή του οργάνου του λάρυγγα από καρκίνο. Τα καρκινώματα του λάρυγγα είναι τα πιο συχνά μεταξύ των κακοηθών όγκων κεφαλής και τραχήλου και ανάλογα με τον εντοπισμό τους, χωρίζονται σε υπεργλωττιδικά, γλωττιδικά και υπογλωττιδικά.

  Χειρουργικά αντιμετωπίζουμε το καρκίνο του λάρυγγα στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων. Απαιτείται μεγάλη εμπειρία ώστε να αφαιρεθεί το προσβεβλημένο τμήμα του λάρυγγα μαζί με ένα μικρό τμήμα περιφερικά υγιούς ιστού. Το μέγεθος της επεμβάσεως εξαρτάται από το αν και πόσο έχει επεκταθεί ο καρκίνος. Σε κάποιες περιπτώσεις αφαιρούμε τμήμα του λάρυγγα, μπορεί όμως να απαιτηθεί και αφαίρεση του λάρυγγα στο σύνολό του. Πάντα έλεγχουμε και τους λεμφαδένες του λαιμού (τραχήλου) και αν είναι αναγκαίο εκτελούμε και λεμφαδενικό καθαρισμό.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Αντιπλ/χου Π. Βλαχάκου 47, Αγία Σοφία, Πειραιάς 18545
Τηλέφωνο: 2130336391

Ακολουθήστε μας στα Social

Search